Biomass

Biomass is a renewable resource and ecologically clean fuel, that we can use more effectively. Energy and heat can be produced from biomass.

Producing energy from biomass has both environmental and economic advantages.  Alternative to fossil fuel, reduces emissions and greenhouse effect, aslo reduces dependence on unstable fossil fuels market and the electric grid.

Biomass is a logical, long term solution.

Įgyvendinamas projektas „Nauja termocheminė biomasės ir atliekų apdorojimo sistema pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams (BioPower)”

Lyginant su tiesioginiu biokuro deginimu, termocheminis biomasės ir atliekų dujinimo procesas yra efektyvesnis, ekonomiškesnis ir mažiau taršus, nes susidaro ženkliai mažesnės šiltnamio efektą sukeliančių bei kenksmingų dujų emisijos. Tačiau, nors atlikta daugybė tyrimų, kurių metu yra nustatyti pagrindiniai įvairios biomasės ir atliekų dujinimo dėsningumai, dėl daugybės neišspręstų mokslinių ir technologinių neapibrėžtumų dujinimo įrenginiai dar vis nėra plačiai naudojami. UAB BioPower Industries (buvusi UAB GTJ projects) 12 metų kuria ir gamina šilumos ir energijos generavimo įrangą. Daugiau nei 5 metus įmonė dirba kartu su Lietuvos energetikos instituto mokslininkais tirdami termogravitacinius procesus, skirtingo kuro poveikį procesų parametrams, oro patekimo į procesą reguliavimo įrankius bei konstruodami ir modeliuodami dujinimo įrenginius. Šiuo metu jau yra sumodeliuotas naujas termocheminės konversijos procesas sintetinėms dujoms iš medienos ir kietųjų netinkamų perdirbti energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų gauti bei pagamintas pirmasis šioms atliekoms deginti skirto dujinimo įrenginio prototipas. Tyrimų rezultatai rodo, kad ne tik yra realios prielaidos naujos termocheminės biomasės ir atliekų apdorojimo sistemos sukūrimui, bet ir yra įvardinti neišspręsti moksliniai neapibrėžtumai ir MTEP veiklos šių neapibrėžtumų išsprendimui. Projektas yra skirtas naujos termocheminės biomasės ir atliekų apdorojimo sistemos pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams sukūrimui. Projekto rezultatai – 2 analogų pasaulio rinkose neturintys produktai: didelio tankio kompaktiniai kuro briketai iš atliekinės medienos ir energijos gamybai tinkamų degių komunalinių atliekų mišinių ir naujo tipo kokso/pelenų šalinimo sistema bei 1 rinkos naujumo produktas: modernizuotas dujinimo įrenginys.

UAB „Biopower Industries” nuo 2018 m. birželio 04 d. iki 2020 m. gegužės 30 d. įgyvendina projektą „Nauja termocheminė biomasės ir atliekų apdorojimo sistema pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams (BioPower)” (Nr. J05-LVPA-K-03-0048) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

Projekto biudžetas 1 210 622,18 Eur.
Projekto finansavimo suma 625 005,03 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/nauja-termochemine-biomases-ir-atlieku-apdorojimo-sistema-pramoniniams-mazos-galios-silumos-ir-elektros-energijos-gamybos-irenginiams-biopower

BioPower Industries gasifier advantages

High efficiency

Compact footprint

Simple to start

Sustainable system, can operates 24x7

Fully automated, low maintenance, easy to operate

Extremely low level of tar in the producer gas

No waste production