ŠIUO METU ĮGYVENDINAME ES PROJEKTĄ


Nauja termocheminė biomasės ir atliekų apdorojimo sistema pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams


PROJEKTO PRIELAIDOS

Lyginant su tiesioginiu biokuro deginimu, termocheminis biomasės ir atliekų dujinimo procesas yra efektyvesnis, ekonomiškesnis ir mažiau taršus, nes susidaro ženkliai mažesnės šiltnamio efektą sukeliančių bei kenksmingų dujų emisijos.

Visgi, nors atlikta daugybė tyrimų, kurių metu yra nustatyti pagrindiniai įvairios biomasės ir atliekų dujinimo dėsningumai, dėl daugybės neišspręstų mokslinių ir technologinių neapibrėžtumų dujinimo įrenginiai dar vis nėra plačiai naudojami.


MŪSŲ ĮMONĖS PASIEKIMAI

Mūsų įmonė – Biopower Industries – jau 12 metų kuria ir gamina šilumos ir energijos generavimo įrangą. Be to, daugiau nei 5 metus dirbame kartu su Lietuvos energetikos instituto mokslininkais tirdami termogravitacinius procesus, skirtingo kuro poveikį procesų parametrams, oro patekimo į procesą reguliavimo įrankius bei konstruodami ir modeliuodami dujinimo įrenginius.

Šiuo metu jau esame sumodeliavę naują termocheminės konversijos procesą sintetinėms dujoms iš medienos ir kietųjų, netinkamų perdirbti, bet energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų gauti bei pagaminę pirmąjį šioms atliekoms deginti skirtą dujinimo įrenginio prototipą.

Mūsų tyrimų rezultatai:

  • yra realių prielaidų naujos termocheminės biomasės ir atliekų apdorojimo sistemos sukūrimui,
  • yra įvardinti ir neišspręsti moksliniai neapibrėžtumai bei MTEP veiklos šių neapibrėžtumų išsprendimui.

PROJEKTO TIKSLAS IR REZULTATAI

Projektas yra skirtas naujos termocheminės biomasės ir atliekų apdorojimo sistemos pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams sukurti.

Projekto rezultatai – 2 analogų pasaulio rinkose neturintys produktai:

  • didelio tankio kompaktiniai kuro briketai iš atliekinės medienos bei energijos gamybai tinkamų degių komunalinių atliekų mišinių ir naujo tipo kokso/pelenų šalinimo sistema;
  • 1 rinkos naujumo produktas: modernizuotas dujinimo įrenginys.

PROJEKTO TRUKMĖ

UAB Biopower Industries projektą „Nauja termocheminė biomasės ir atliekų apdorojimo sistema pramoniniams mažos galios šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams (BioPower)” (Nr. J05-LVPA-K-03-0048) įgyvendins nuo 2018 m. birželio 04 d. iki 2020 m. gegužės 30 d.


PROJEKTO FINANSAVIMAS

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.


Projekto biudžetas: 1 210 622,18 Eur.
Projekto finansavimo suma: 625 005,03 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra


Daugiau informacijos apie mūsų paraišką ir šį projektą rasite čia