ŠIUO METU ĮGYVENDINAME ES PROJEKTĄ


UAB “BIOPOWER INDUSTRIES” EKSPORTO PLĖTRA
ESAMOSE IR NAUJOSE RINKOSE


PROJEKTO PRIELAIDOS

UAB „BioPower Industries“ daugiau kaip 12 metų kuria ir gamina šilumos ir energijos generavimo įrangą. Pagrindiniai eksportui skirti įmonės produktai – biomasės dujofikavimo įrenginiai, kurių veikimo principas paremtas terminio skaidymo technologija.

Įmonė taip pat eksportuoja šių įrenginių komponentus bei teikia įrenginių diegimo, priežiūros ir aptarnavimo paslaugas. Pagrindiniai įmonės klientai šiuo metu yra Latvijoje, tačiau, augant rinkos poreikiui, „sėkmės istoriją“ planuojama replikuoti ir kitose tiek ES, tiek ir trečiosiose šalyse.


PROJEKTO TIKSLAS IR REZULTATAI

Projekto „UAB Biopower Industries” eksporto didinimas esamose ir naujose užsienio rinkose” įgyvendinimo metu įmonė siekia sudalyvauti 5 svarbiausiose parodose. Dalyvaudama numatytose tikslinėse tarptautinėse parodose įmonė turės galimybę pristatyti savo kuriamus produktus bei paslaugas, užmegzti naudingus ryšius tarptautiniu mastu, išsiaiškinti įvairių užsienio rinkų subtilumus ir ypatybes. Numatoma, jog dalyvavimas renginiuose turės reikšmingą poveikį didinant įmonės žinomą, kas prisidės prie naujų klientų ir partnerių pritraukimo.


PROJEKTO TRUKMĖ IR FINANSAVIMAS

UAB „Biopower Industries” nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2020 m. gegužės 8 d. įgyvendina projektą „UAB “Biopower Industries” eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose” (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0254) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT ”.


Projekto biudžetas: 54 236,00 Eur
Projekto finansavimo suma: 27 118,00 Eur
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra


Daugiau informacijos apie mūsų paraišką ir šį projektą rasite čia