UAB “BioPower Industries” gaminamų biomasės dujofikavomo įrenginių veikimo principas paremtas terminio skaidymo technologija – veikiant aukšta temperatūra biomasė skyla į degias dujas.

Dėka optimaliai apskaičiuoto dujinimo proceso laiko gautos dujos turi labai nedidelį dervų kiekį ir gali buti naudojamos gaminti šilumai dujinių degiklių pagalbą ar elektros gamybai dujiniuose varikliuose -generatoriuse.

Biomasės dujinimo preceso metu gautos dujos yra „žaliosios“ energijos šaltinis, keičiant šiomis dujomis fosilinį kurą mažinama CO2 emisija.

Dujinimo įrenginys yra vientisa sistema, apimanti kuro padavimą, terminio skaidymo reaktorių, dujų valymo ir aušinimo įrangą. Vadovaujantis veikimo ir priežiūros instrukcijomis įrenginį gali prižiūrėti operatorius be specialaus pasirengimo, apmokytas gamintojo atstovų.

GRAFINĖ SCHEMA

Gazifikatoriaus-schema-compressor

Gazifikatorius-3D-compressor

 

Naudojamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis dujinimo įrenginys gali veikti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę . Aptarnavimo intervalai nustatomi gamintojo priklausomai nuo kuro tipo ir įrenginio naudojimo intensyvumo.