Created by Jannoon028 - Freepik.com

Biomasa

Biomasa ir atjaunojams resurss un ekoloģiski tīra degviela, kuru mēs varam izmantot efektīvāk (par ko?). nekā vienkārši sadedzinot –  vienlaicīgi ar siltumenerģiju no biomasas var ražot arī elektroenerģiju.

Ražojot enerģiju no biomasas , tiek iegūtas priekšrocības gan no vides gan no ekonomiskas aspekta. Izmantojot biomasu kā alternatīvu fosilajām degvielām, tiek samazināta siltumnīcas gāzu emisija, kā arī atkarība no svārstībām fosilā kurināmā tirgū un elektrotīkla.

Tādējādi, biomasas kā kurināmā izvēle ir loģisks, ilgtermiņa risinājums.

BioPower Industries gazifikātoru priekšrocības

Augsta efektivitāte

Kompakta konstrukcija

Vienkārša darbības uzsākšana

Ilgtspējīga sistēma, spēj darboties 24x7 režīmā

Pilnībā automatizēta, zemas uzturēšanas izmaksas, viegli apkalpojama

Ļoti zems darvas procents saražotajā gāzē

Ražošanas procesā nerodas neizmantojami atlikumi